รุ่นสินค้า (Product)MITSUBISHI

MITSUBISHI
ออโต้
(Auto)
ธรรมดา
(Manual)

ออโต้
(Push Start)
ธรรมดา
(Push Start)
MIRAGE’16 / ATTRAGE’16O O
MIRAGE’12 / ATTRAGE’13O O O
XPANDER’18O O
TRITON’14 / TRITON’16OOO O
PAJERO SPORT’15O
TRITON ’05-’13 / PAJERO SPORT’08-’13O
O
CEDIA’01OO
LANCER EX’07O
STRADAO