รุ่นสินค้า (Product)MG


MG

ออโต้
(Auto)
ธรรมดา
(Manual)

ออโต้
(Push Start)
ธรรมดา
(Push Start)
MG3 ’15O
MG5 ’16O
ZS 1.5 ’18O