…..บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ล็อครถ อุปกรณ์กันขโมย ประเภท อุปกรณ์ล็อคเบรค-คลัชรถยนต์ โดยเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ สินค้า Locktech “ล็อคเทค กล่องส้ม” ที่ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตร 2006 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2153 โดยใช้เครื่องหมาย Locktech “ล็อคเทค” บริษัท แมสแอคเซ็สซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนคุ้มครองทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าล็อคเทคไว้รวมกว่า 10 ประเทศ โดยหลายปีที่ผ่านมา บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัดได้ให้ บริษัท โมเดิร์นเทคนิคล็อค จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้า Locktech “ล็อคเทค กล่องส้ม” ภายใต้อนุสิทธิบัตร 2006 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2153 ในประเทศไทย ใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท โมเดิร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ผลิตสินค้าอุปกรณ์ล็อคป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ของตัวเองออกวางจำหน่าย และสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้าล็อคเทค กล่องส้มระหว่าง บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด กับ โมเดิร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้สิ้นสุดลงนานแล้ว

….ดังนั้น บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด จึงขอเรียนมายังประชาชนผู้บริโภคและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ต้องการสินค้า Locktech “ล็อคเทค กล่องส้ม” ที่ขาดตลาดให้ทราบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์ Locktech “ล็อคเทค กล่องส้ม” ภายใต้เครื่องหมายการค้า Locktech “ล็อคเทค” ด้วยตนเอง มีชื่อ บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด ปรากฏในฐานะผู้จัดจำหน่าย

….จึงเรียนมาเพื่อทราบและทำความเข้าใจต่อสาธารณชน ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคดดยทั่วกัน ทั้งนี้ บริษัท แมส แอคเซ็สซอรรี่ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด ขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ภายใต้นวัตกรรมของตนเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและร้านค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

วันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วิธีดูอาการเกิดโรค COVID-19

น้องออร์โต&ล็อคกี้ เป็นห่วงสุขภาพเพื่อนๆ ขอนำเสนอวิธีดูอาการเกิดโรค covid-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ วิธีการป้องกัน

เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

ในการเตรียมความพร้อมของเราเราจำเป็นจะต้องเช็คสภาพของเล่นตั้งแต่

ควรเลือกหน้ากากอย่างไร

ให้เหมาะสมกับสถานที่ ปลอดภัยจักเชื้อไวรัสโควิด-19 แลพฝุ่น PM2.5

One thought on “หน้าแรก

 1. Evan Minix

  DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR xn--42ca0ducybyhyb.com

  Domain Notice Expiry ON: Jan 02, 2021

  We have actually not obtained a settlement from you.
  We have actually tried to contact you but were not able to contact you.

  See: https://cutt.ly/7jiSgkM

  For info and also to post a discretionary settlement for your domain website solutions.

  010220211152303753688578798xn--42ca0ducybyhyb.com

ความเห็นถูกปิด